Added: 22.08.2010 18:56
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 497 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Työn tekeminen ei tapahdu tulevaisuudessa työpaikalla

Työn tekeminen ei tapahdu tulevaisuudessa enää työpaikalla. Työn tekeminen siirtyy erilliseen virtuaaliympäristöön.

Visioin, että työn tekeminen ei tulevaisuudessa tapahdu enää työpaikalla. Työ ja työn tekeminen siirtyy erilliseen virtuaaliympäristöön.

Työnantaja seuraa ja valvoo työtä ja työn tekemistä tietoliikenneyhteyden kautta. Työntekijä saa reaaliaikaista, henkilökohtaista palautetta.

Asiakaspalvelutyötehtävissä visioin tulevaisuudessakin olevan vielä erillisiä toimipisteitä, mutta myös niissä asiointi tapahtuu pääasiassa virtuaalivirkailijan kanssa.

Asiointi elintarvikemyymälöissä muuttuu. Asiakas itse koodaa ostamansa tuotteet maksujärjestelmään ja hoitaa ostotapahtuman. Kassavirtuaalihenkilö auttaa tarvittaessa tietoliikenneyhteyden kautta ostotapahtuman ongelmissa.

Tietoteknologia mahdollistaa tänä päivänä jo muun muassa etäkokoukset. Visioin kehityksen tulevaisuudessa myös työelämän kohdalla suuntaavan yhä enemmän kohden virtuaalista maailmaa.

Ekohallitun etätyön käsite on sosio-tekninen innovaatio, joka edistää niin ihmisten, yhdyskuntien kuin ympäristönkin hyvinvointia (Ekohallittu etätyö, 2010).

Ekologinen ajattelu tulee varmasti osaltaan vaikuttamaan tulevaisuudessamme tehtäviin ratkaisuihin.


Modified 2010-08-28 15:36:48

References:

Ympäristö, 2010. www-sivusto. SY701 Ekohallittu etätyö. http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=310679 . Luettu: 22.8.2010.

Opportunity: Mahdollistaa työn ekohallinnan

Threat: Työn yksinäisyys

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up