Added: 23.08.2010 20:51
Viewed 466 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Töitä Suomessa asuville työnhakijoille helpottamalla yrittäjien toimintaa lainsäädännön muutoksilla

Suomalaisille yrityksille ja työnantajille tehdään helpommaksi ja halvemmaksi palkata työntekijöitä täällä paikan päällä Suomessa. Näin saadaan työlle tekijänsä, joille myös maksetaan siitä.

Lähitulevaisuudessa suomalaisen lainsäädännön tulisi muuttua ns.yrittäjä-ystävällisemmäksi koko maassa pysyvästi eikä vain osassa maata kokeiluna(ks.lähde), jotta Suomessa sijaitsevat(sekä suomalaiset että ulkolaiset)yritykset pysyisivät täällä ja pystyisivät palkkaamaan entistä useamman työnhakijan täällä.
Tästä puhutaan usein sekä kunnallis-että eduskuntavaalien alla, mutta harvemmin lainsäädäntöä kuitenkaan on muutettu siihen suuntaan, että esim.työnantajien kustannuksia mm.työntekijöiden palkkaamisessa laskettaisiin reilusti ja näin saataisiin työnantajat palkkaamaan useampi työnhakija kuin muuten tapahtuisi.
Tämän lisäksi, että työntekijän palkkaaminen tehtäisiin kannattavammaksi, tulisi myös äitiysloman/vanhempainvapaan kustannuksia jakaa sekä jälkikasvua odottavan työntekijän palkan maksavan työnantajan että hänen kumppaninsa työnantajan kesken. Tämä helpottaisi etenkin työttömien nuorten naisten pääsyä töihin, koska usein työnantajat pelkäävät palkata heitä sen pelossa, että he kohta jäävät äitiyslomalle aiheuttaen näin lisäkustannuksia työnantajalle.
Tällainen lainsäädännön muuttaminen ja muokkaaminen sekä säilyttäisi että loisi työpaikkoja Suomessa. Näin saadaan sekä yritykset pyörimään kannattavasti että työttömät työnhakijat töihin elättämään itse itsensä saamalla palkkaa tehdystä työstä.
Tämän vision tulisi tapahtua mahdollisimman nopeasti(1-5vuoden sisällä), jotta siitä olisi hyötyöä Suomen taloudelle. Luulen kuitenkin, että lainsäädännön muuttaminen on sen verran hidasta ettei tällainen visio tule toteutumaan kuin aikaisintaan 15-30vuoden kuluessa, jos ollenkaan.
Sekään ei edistä lainsäädännön muuttumista, että nykyinen suuntaus on sellainen, että yrittäjien tulee koko ajan enemmän täyttää erilaisia lomakkeita ja hakemuksia eri viranomaisille. Tämä suuntaus tulisi pysäyttää ja saada erilaiset paperityöt yrittäjillä sen sijaan vähenemään, jotta aikaa ja rahaa riittäisi paremmin varsinaiseen yritystoimintaan ja työntekoon.

Opportunity: Yritykset pysyvät Suomessa ja työttömille saadaan töitä.

Threat: Lainsäädäntö on hidas muuttumaan ja käy juuri päinvastoin kuin mahdollisuudessa.

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up