Added: 24.08.2010 18:36
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 605 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Liikunta tulevaisuudessa osa työntekijöiden palkallista työaikaa

Visioin, että tulevaisuudessa työorganisaatiot hyväksyvät työntekijöiden työajalla tapahtuvan liikunnan palkalliseksi työajaksi.

Visioni on, että tulevaisuudessa työorganisaatiot hyväksyvät työntekijöiden työajalla tapahtuvan liikunnan palkalliseksi työajaksi.

Liikunnan myönteinen vaikutus työntekijöiden terveyteen muun muassa työntekijöiden jaksamiseen on huomattava.

Visioin siis, että tulevaisuudessa työorganisaatiot tulevat mahdollistamaan työntekijöidensä liikunnan työajalla ja että liikuntaan käytetään työajasta varsin huomattava määrä.

Uskon myös, että erilaisia liikunta-aktiviteetteja tullaan tulevaisuudessa tukemaan työnantajan puolelta huomattavasti nykyistä enemmän.

Työterveysasemat aktivoivat henkilöstöä jatkossakin omalta osaltaan, mutta merkittävimpänä visioin muutoksen tapahtuvaksi nimenomaisesti organisaatioiden sisäisissä henkilöstöprosessoinneissa.

STTK Toimihenkilöjärjestön verkkosivulla artikkelissa Liikunta auttaa jaksamaan työssä todetaan, että työntekijän liikunnallinen elämäntapa vaikuttaa työkykyyn parantavasti (Liikunta auttaa jaksamaan työssä, 2010).

Visiona tulevaisuuden työorganisaatioistamme uskon, että tulevaisuudessa työntekijöille liikuntaan käytetty aika tulee todellakin olemaan osa työntekijöiden palkallista työaikaa!

Modified 2010-08-28 15:23:37

References:

Lähde: STTK Toimihenkilökeskusjärjestön verkkosivut, artikkeli Liikunta auttaa jaksamaan työssä, 2010. http://www.sttk.fi/fi-FI/liikunta_edistaa_tyohyvinvointia/ . Luettu: 23.8.2010.

Opportunity: Liikunta auttaa jaksamaan työssä

Threat: Väärinkäytökset

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(18 May 2011)
Hieno idea!