Added: 24.08.2010 18:52
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 579 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Kuluttajat ja luomutuotanto

Tulevaisuudessa kuluttajat siirtyvät ehkäpä kokonaan luomutuotteisiin.

Visioin, että tulevaisuudessa kuluttajat siirtyvät - ehkäpä - kokonaan luomutuotteisiin!

Luomutuotteiden tuotantoa säätelee Euroopan yhteisöjen alueella yhteinen lainsäädäntö.
Uskon, että jo lähitulevaisuudessa muun muassa kuluttajien tuotetietoisuuden lisääntymisen myötä luomutuotteita tullaan käyttämään jo huomattavasti nykyistä enemmän.

Artikkelissa Mitä luomu on? Savon ammatti- ja aikuisopiston verkkosivustolla kerrotaan luomun menetelmien pohjautuvan luomun periaatteisiin: terveys, ekologia, oikeudenmukaisuus ja huolenpito (Mitä luomu on?, 2010).

Kuluttajien arvot muuttuvat. Luomu on kestävää kehitystä.

Vielä nyt luomutuotteet ehkä mielletään jossain määrin erikoistuotteiksi. Kehittyvä Elintarvike www -sivustolla artikkeli Luomumyynti kasvaa nopeasti kuitenkin kertoo, että ensimmäiset tutkimustiedot luomutuotteiden myynnin kehityksestä osoittavat, että luomumarkkinat kasvavat myös Suomessa ripeästi.

Uskon vahvasti luomun tulevaisuuteen ja visioin, että tulevaisuudessa kuluttajat käyttävät ehkä jopa vain ja ainoastaan luomutuotteita!

Modified 2010-08-28 15:13:39

References:

Lähteet:

Savon ammatti- ja aikuisopiston verkkosivusto. Artikkeli Mitä luomu on?, 2010. http://www.portaatluomuun.fi/mita_luomu_on . Luettu: 23.8.2010

WWW-Kehittyvä Elintarvike -verkkosivusto. Luomumyynti kasvaa nopeasti, 2000,3. Kottila, Marja-Riitta. Luettu: 27.8.2010.

Opportunity: Terveys

Threat: Saatavuus

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up