Added: 26.08.2010 17:39
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 262 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Maahanmuuttajat osaksi suomalaista yhteiskuntaa

Kielikoulutus ja testaus maahanmuuttajille pakolliseksi ennen pysyvän olesleluluvan tai kansalaisuuden myöntämistä.

Suomessa on tuhansia työttömiä eri alojen opettajia. Valtio käyttäisi rahansa viisaasti, jos se muodostaisin näistä työttömistä opettajista reservin, jotka saisivat mahdollista lisä/täydennyskoulutusta. Näistä opettajista muodostettaisiin oma kielikoulunsa, mahdollisesti jopa ostopalveluna, jossa saataisiin maahanmuuttajien yksilölliset koulutustaustat huomioitua paremmin kielikoulun avulla, niin etteivät lääkäri ja sähkömies istu kovin kauaa katsomassa samoja kissojen ja autojen kuvia. Yhtälailla tässä kielikoulussa otetaan lähtötaso huomioon, kuten suomalaisilla ekaluokkalaisilla, se ken osaa englantia ja osaa lukea ja kirjoittaa menee opiskelemaan eri tahdissa, kuin esimerkiksi lukutaidottomat. Tässä kielikoulussa on panostettu opettajien pedagogisiin taitoihin ja uusia keinoja opettaa ja oppia kehitetään koko ajan. Kielikoulun on hankittava kummiyrityksiä mukaan toimintaan, jotta näiden maahanmuuttajien osaaminen voidaan hyödyntää Suomessakin. Tästä kielikoulumuodosta tehdään ehto oleskeluluvan saamiseksi. Tämä keino auttaa parantamaan työllisyyttä sekä suomalaisten että myöskin maahanmuuttajien keskuudessa paremmaksi.

Your idea/solution in one sentence: Kielikoulu, yksityinen?

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up