Added: 26.08.2010 18:35
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 283 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Vuokratyön käyttö ja vuokratyöntekijöiden pätkätyöt

Haluaisitko olla pelinappula kuten vuokratyöntekijät ovat? Parempi lainsäädäntö estäisi keinottelun.

Nykyisellään on tullut uusia vuokratyöyrityksiä kuin sieniä sateella. Kaikki eivät kuitenkaan ole rehellisiä yrityksiä, vaan joukossa on monenlaista kengänkuluttajaa. Tämä on erittäin villiä toimintaa, jota ei lainsäädäntö tarpeeksi säätele.

Vuokratyöntekijän työsopimukset ovat usein määräaikaisia. Perusteina on käytetty mm. sitä, että vuokraajayrityksellä on tarve saada henkilö tekemään töitä esim. sesongin ajaksi. Tätä kuitenkin käytetään häikäilemättä väärin. On olemassa henkilöitä, jotka ovat tehneet vuokratyötä saman yrityksen palveluksessa jo useamman vuoden eri työehdoilla kuin yrityksen omat työntekijät. Henkilöiden kuuluisi olla siis vakituisessa työsuhteessa.

Useinkin pätkätyöntekijöitä kohdellaan hyvin huonosti. Työ saattaa päättyä vain siitä syystä, että naama ei miellyttänyt tai ei vaan tarvittu.

Tähän olisi ehdottomasti löydettävä ratkaisu esim. laki, joka kieltäisi vuokrayrityksiä tekemästä määräaikaisia työsopimuksia. Työntekijät jouduttaisiin palkkaamaan vakituiseksi yrityksiin niin kuin esim. Ruotsissa on tapana.

Vuokratyö ei kuitenkaan vuokraajayritykselle ole edullista, sillä he maksavat myös vuokrayrityksen voiton josta sitten vuokrayritys tilittää pienen osan työntekijälle.

Miksi yritykset sitten ylipäättään suosivat vuokratyötä. Heidän normaalisti kantamansa riski ei olekaan enää heillä. Sopimukset päätetään ja se sitten on taas vuokrayrityksen vika ja heidän vastuullaan. Tämä on vastuun kiertämistä jolle pitäisi saada piste.

Research question: Miten saadaan kitkettyä vuokratyö ja yritykset palkkaamaan työntekijät yrityksiin suoraan töihn?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up