Added: 30.08.2010 12:48
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 202 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Matka häiveteknologiasta näkymättömyyteen.

Häiveteknologia on jo todellista, mutta matka näkymättömiin laitteisiin on vielä pitkä.

Nykypäivän häiveteknologia perustuu erilaisiin muotoihin ja absortiomateriaaleihin, joilla pyritään piilottamaan tai kätkemään haluttu kohde tai laite taustaansa, jotta sitä ei nähtäisi tai tunnistettaisi tutkalla tai muilla sensoreilla.
Häiveteknologia on sinänsä vanha idea, mutta siitä johdannainen on laitteen tai kohteen saattaminen näkymättömäksi ja se on vielä saavuttamaton tulevaisuuden haave.
Näkymättömyyden saavuttamiseksi on monia erilaisia teoreettisia menetelmiä, kuten materiaalin taajuuden muuntaminen, joka teoriassa perustuu siihen että on olemassa lukemattomia päällekkäisiä todellisuuksia ja taajuutta muuttamalla saadaan kohde nälymättömäksi tässä todellisuudessa.
Toinen ehkä hieman lähempänä toteuttamisvaihetta on metamateriaalit, jotka perustuvat nanoteknologiaan ja pyrkimyksenä olisi että valo läpäisisi kohteen niin kuin sitä ei olisikaan. Metamateriaaleilla pyritään siihen että sähkömagneettiset aallot etenisivät, niin että ne kaartuisivat kohteen ympäri ja ohitettuaan kohteen palaisivat takaisin radalleen. Ongelma tässä on se, että miten laite saadaan toimimaan koko näkyvän valon spektrissä.

Näkyvä näkymättömiin.

Opportunity: saavutetaan näkymättömyys

Threat: näkymättömyydellä voi olla tuhoisisa vaikutuksia väärissä käsissä

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up